NasilFirma'ya Hoşgeldiniz!

Müteahhitlere fiyat farkı torba teklife girdi

Kamu müteahhitlerinin fiyat farkı talebi için somut adım atıldı.

Müteahhitlere fiyat farkı torba teklife girdi

Ekonomi torba teklifine AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenleme de eklendi.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2022 tarihinden önce Kamu ihale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde; 1 Ocak 2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilecek, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilecek.

Kabul edilen düzenlemeye göre; 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 Temmuz 202I ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 202I yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Süre uzatımı verilecek

1 Nisan 2022 tarihinden önce ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) söz1eşmelerde, 1 Ocak 2022 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilmeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecek.

Gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olana fesih hakkı

1 Ocak 2022 tarihinden önce ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilecek. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak ve yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamayacak. Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yeniden ihale edilebilecek.

Önerge ile başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine dair konular ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanına yetki verildi.

KAYNAK: DÜNYA

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ