NasilFirma.Com'a Hoşgeldiniz!

İşverenlere elektronik tebligat zorunluluğu

Mehmet KAYA ANKARA (DÜNYA) – Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tebligatlarını elektronik ortamda yapabilmesine ilişkin usul ve esasların …

İşverenlere elektronik tebligat zorunluluğu

Mehmet KAYA

ANKARA (DÜNYA) – Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tebligatlarını elektronik ortamda yapabilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Elektronik tebligat sistemine dahil olacak işverenler 4A ve 4C statüsünde işçi çalıştıranlar olarak belirlendi. Esnaf muaf tutuldu.

Buna göre, hangi belgelerin elektronik ortamda tebliğ edilebileceğini SGK belirleyecek. Sigortalı işçi çalıştıran her işveren elektronik tebligat adresi alacak. Yönetmelik, 1 Ekim gününden itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmelikle mevcut işverenlere 1 Ekim’i takip eden üç ay içinde başvuru yapmak zorunluluğu getirildi. Yönetmelik yürürlük tarihinden (1 Ekim 2021) sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler faaliyete başladıkları ayı takip eden aydan başlamak üzere üç ay içinde başvuru yapmak zorunda olacak. Kapsamda olmayan işverenler isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmeliğe göre SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu ve diğer mevzuattaki bazı evraklar elektronik ortamda tebliğ edilebilecek.

Yönetmelikte “mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar muhataplara ilişkin bu yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir.” denildi.

Yönetmelikte, elektronik tebligata tabi “işveren” tanımı, “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak yapıldı. Böylece, tek başına çalışan esnaflar kapsam dışında kaldı ancak yanında işçi çalıştıran tüm kişiler elektronik tebligat kapsamına girmiş oldu.

Elektronik tebligat adresi, SGK tarafından ilan edilecek sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda Maliye Bakanlığının altyapısı bulunuyor.

SGK il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi veya merkez teşkilatı tebliğ edeceği evrakı elektronik olarak imzalayarak, muhatabın almış olduğu, e-devlet veya başka sistem üzerinde oluşturulmuş elektronik tebligat adresine (e-mail) gönderecek. Bu adrese ulaşan tebligat, ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Bütün bu süreçler gün ve saat olarak sistemde kayıtlı olacak.

Elektronik tebligat sistemine girenler sistem dışına çıkamayacak. Ancak, birleşme ve nevi değişikliği dahil ticaret sicilinin silinmesi halinde, gerçek kişilerde kişinin ölümü halinde elektronik tebligat adresi silinecek.

Muhataplar işlem bilgi ve zaman kayıtları ile olay kayıtlarına erişebilecek. SGK işlem zaman bilgilerini 10 yıl, erişim kayıtlarını on yıl, olay kayıtlarını ise otuz yıl saklamakla yükümlü olacak.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ