NasilFirma'ya Hoşgeldiniz!

İhracatta, uzak ülkeler stratejisi uygulanacak

2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’ına (OVP) göre, gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret …

İhracatta, uzak ülkeler stratejisi uygulanacak

2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’ına (OVP) göre, gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de bu eğilime eşlik etmesi öngörülüyor.

Mal ticaretiyle birlikte turizmin yanı sıra yazılım gibi hızlı gelişen sektörlerin öncülüğünde hizmet ticaretinin de toparlanma göstermesi, emtia fiyatlarında halihazırda gözlenen kuvvetli seyrin ise gelecek yıl zayıflaması bekleniyor.

Mal ihracatındaki artışın devam etmesi, ithalatta dışa bağımlılığı azaltacak politika ve tedbirlerin uygulanmasıyla hizmet gelirlerinin yükselmesi ve cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının kademeli şekilde azalarak 2024 yılında yüzde 1 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşmeye paralel olarak dış finansman ihtiyacının azalması, dış finansman kaynaklarından ise teknoloji transferi sağlayan uluslararası doğrudan yatırımlar başta olmak üzere uzun vadeli sermaye girişlerinin öne çıkarılması amaçlanıyor.

Ticaret anlaşmalarını güncelleme planı

Programa göre, başta Gümrük Birliği olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ticaretini ve dijital ticareti de kapsayacak şekilde güncellenecek ve kapsamları genişletilecek. Böylece, ticaret ortaklarıyla ekonomik ve ticari ilişkiler derinleştirilecek.

Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, “girişimci ve insani dış politika” çerçevesinde derinleştirilip çeşitlendirilecek. Afrika ve Latin Amerika’ya yönelik ortaklık ve açılım politikaları ile “Yeniden Asya” girişimi somut hedefler doğrultusunda hayata geçirilmeye devam edilecek.

Mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik “Uzak Ülkeler Stratejisi” hayata geçirilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşları, iş dünyası ve finansman unsurlarını temel alan bütüncül yaklaşım sürdürülecek, bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformlarından en etkin şekilde istifade edilerek ticari bağları çeşitlendirilecek.

KOBİ’lerin, kadın ve genç girişimcilerin ihracatını artırmaya yönelik özel programlar uygulanacak.

İhracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılması için ihracat odaklı izinli gönderici sistemi yaygınlaştırılacak.

Başta e-ihracat olmak üzere hizmet ihracatına yönelik destekler etkinleştirilecek ve yeni destek mekanizmaları geliştirilecek.

Yurt dışı lojistik merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

Aralıklı ihracat yapan firmalara yönelik “süreklilik” stratejisi

Aralıklı olarak ihracat yapan firmaların ihracatta sürekliliğini sağlamaya yönelik makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yürütülecek.

Ülkenin hizmet ihracatı potansiyelinden azami seviyede faydalanılması amacıyla çok taraflı ve ikili anlaşmalar yoluyla uluslararası iş birliği imkanları artırılacak.

Serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek ülkenin rekabet gücü yükseltilecek.

Türk Eximbank yeniden yapılandırılacak

Türk Eximbank, fonlama imkanları, dış ticaret dengesinin geliştirilmesini sağlayacak yatırım projelerinin finansmanında ve başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak. Bu amaca uygun olarak kurum, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

Ülkede faaliyet gösteren uluslararası firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezi yatırımları özendirilecek.

Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları hızlandırılarak sürdürülecek. Ülkedeki endüstriyel ve metalik maden cevherlerinin katma değeri yüksek ara ve uç ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, endüstriyel işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılması desteklenecek.

Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası hava yolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacak.

İnanç ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek

Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacak.

Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek. Talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Ülkenin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ile hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesi için ticaret diplomasisi araçları, bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin şekilde kullanılacak.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ