NasilFirma'ya Hoşgeldiniz!

Aktaş Holding – Firma Tanıtımı

Aktaş Holding – Firma Tanıtımı

Aktaş Holding’e Genel Bakış≡1938’den beri6kıtada faaliyet100’den fazla ülkeye ihracaat60.000m2’den fazla kapalı alan

Merhum Sait AKTAŞ tarafından 1938 yılında küçük bir atölye olarak temelleri atıldığından beri, ülke ve dünya ekonomisine katma değer sağlayan Aktaş Holding; sürdürülebilir gelişim ve kalitenin hakim olduğu, değerlerin üretildiği ve yaşatıldığı bir anlayışa sahiptir.

Kauçuk alanında oluşturulan uzmanlığın da katkısı ile bugün Aktaş Holding, 6 kıtada faaliyet gösteren, 100’den fazla ülkede ürünleri satılan ve alanında dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan bir konuma ulaşmıştır. 

Bursa’da kurulup bugün Türkiye’nin coğrafi olarak en yaygın şirketler toplulukları arasında yer alan Aktaş Holding, dünyada kendi sektöründe yüzde 20’ye ulaşan pazar payı ve Ar-Ge alanındaki başarıları ile farkını ortaya koymaktadır. 

Aktaş Holding; Ulaşım & Otomotiv, Yapı ve Endüstriyel gibi temel iş alanlarının yanı sıra, savunma sanayine özel üretimlerle de faaliyetlerini geliştirmektedir.

Aktaş Holding, dünya çapında sağlamış olduğu güven duygusunu sürdürülebilir kılmak, iş ahlakını ön planda tutarak, tüm çalışanları, paydaşları ve hedef kitlesiyle, samimiyet çerçevesinde güçlü bir iletişim kurmaktadır.

Aktaş Holding’in ana hedefi; oluşturulan bu güçlü bağı, stratejik hamlelerle kalıcı hale getirmek, yenilikçi ve değerlere önem veren anlayışın devamlılığını sağlamaktır.


Kilometre Taşları≡

1938Bursa Heykel, Türkiye
İlk plastik Lastik Ekleme, Dış Lastik Yama ve Lastik Kaplama Atölyesi
1972Aktaş, Bursa, Türkiye
Türkiye’nin İlk Hava Süspansiyon Körüğü üretimi
1980SKS Bursa, Türkiye
Körük Metal Bileşenleri Üretimi

Aklar Bursa, Türkiye
Satış ve dağıtım ağını genişletme
1990Aktaş, Bursa, Türkiye
İlk İhracat

Akkauçuk, Bursa, Türkiye
Körük kalıpları ve kauçuk takoz üretimi
1999Airtech, Bursa, Türkiye
Yurtdışı pazarlara dönük ilk markanın doğuşu
2000LFT, Dormagen, Almanya
Avrupa’daki müşteri taleplerine dönük ilk lojistik ve satış merkezi
2002Aktech, Bursa, Türkiye
Artan yurtdışı müşteri taleplerine dönük üretim merkezi (Gemlik, Serbest Bölge)
2003Kalender, Bursa, Türkiye
Entegrasyon, kalite ve maliyet avantajı sağlamak için yatırım
2004Barteknik, Adıyaman, Türkiye
Üretimi yaymak ve sosyal sorumluluk bilinciyle Doğu bölgemizde üretim merkezi kuruluşu
2005Lineflex, Bursa, Türkiye
Yapı Grubu Yalıtım Markası, EPDM esaslı su yalıtım membran üretimi

Mikser, Bursa, Türkiye
Kauçuk ana malzemesinin Aktaş Group tarafından üretilmesi
2008Akizo, Bursa, Türkiye
Yapı Grubu, EPDM yalıtım örtüleri ile inşaat sektöründe ilk üretim

Tekno Aktaş, Flibe, Bulgaristan
Körük üretim tesisinin açılması
2009Aktaş Do Brazil, Sao Paulo, Brezilya
Körük üretim tesisinin açılması

Ankeshu, Changxing, Çin
Çin, Körük üretim tesisinin açılması

North America, Chicago, ABD
Körük lojistik merkezinin açılması
2011Aktaş Holding, Bursa, Türkiye

Aktaş Eğitim Vakfı (AKEV)
2013Küresel Yeniden Yapılanma Projesi
2015Aktaş Holding, Bursa, Türkiye
Yeni Tesis Yatırımı, 17.500 m’
2016Powertech, Bursa, Türkiye
Endüstriyel Hortum Üretim Yatırımı
2017Techno Aktaş Ek Bina Yatırımı
2018Ar-Ge Merkezi Kurulumu
201880. Yıl

Misyon, Vizyon ve Değerler≡

AKTAŞ HOLDİNG

Vizyon: Paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratan; lider, saygın ve global bir marka olmak.

Misyon: Global bir marka olarak paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratarak, toplumsal refah için katkı sağlamak.

ULAŞIM & OTOMOTİV

Vizyon: 2023 yılında paydaşlarıyla birlikte ulaşım & otomotiv sektöründe global lider bir marka olmak.

Misyon : Ulaşım & Otomotiv sektöründe lider marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

YAPI GRUBU

Vizyon : Yapı- İnşaat sektöründe farklılığı sürdürülebilir ürünlere dönüştüren global bir marka olmak

Misyon : Yapı- İnşaat sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

ENDÜSTRİYEL GRUP

Vizyon : Sektörel bilgi birikimini geliştirerek; endüstriyel grup ürünlerinde global marka olmak.

Misyon : Endüstriyel üretim sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.DEĞERLERİMİZ

Aktaş Holding’i farklı kılan,İşimizi yaparken bize rehberlik eden,Birbirimizle ve paydaşlarımızla ilişkilerimize yön veren kurumsal kültürümüzün ifadesidir.

AKTAŞ’lılar:

GÜVEN verir.
İşimizin temelinde güven yatar. Başta müşteri ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın Aktaş markasına duyduğu güveni korumak için sorumluluk alırız.


YENİLİKÇİ’dir.
Yaptığımız her işte geleceği düşünürüz. Sürekli daha iyiye ulaşma çabamızla toplum için fark yaratan yenilikleri gerçekleştirmeye odaklanırız.


İŞBİRLİĞİ‘ne inanır.
Ortak hedeflerimize ulaşmak için dayanışma içinde çalışır, birbirimizin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleriz.


İNSAN odaklı düşünür.
İşimizi yaparken insan yararını gözetir, bütün paydaşlarımıza hakkaniyetli davranırız. Anlaşmazlıkların çözümünde önceliğimiz adil olmaktır.


GLOBAL standartlarda çalışır.
Global standartlarda çalışarak bilgi ve becerimizi uluslararası en iyi uygulamalara göre geliştirir, dünya pazarlarında rekabet ederiz.


LİDERLİĞİ hedefler.
Şirketlerimiz yaptığı her işte lider olmayı hedefler. Bunun için hepimiz gerçek bir lider gibi kararlılıkla çalışır, çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızı motive ederiz.


SÜRDÜRÜLEBİLİR sonuçlara odaklanır.
Tekrar edemediğimiz ve kontrol edemediğimiz başarıdan tatmin olmayız. Toplumsal, çevresel ve finansal başarımızın devamını sağlayacak yönetim süreçlerini geliştirir ve uygularız.

Kurumsal Yönetim Yaklaşımı≡

Yönetim Yaklaşımı

Aktaş Holding; sahip olduğu kurumsal yönetim ilkeleri gereği, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm aksiyonlarda ve geleceğe yönelik planladığı her türlü stratejik uygulamada, paydaşlarına sağladığı “güven” ve “kalite” prensiplerini göz önünde bulundurmaktadır.

Attığı her adımda kurumsal değerlerine titizlikle sahip çıkan Aktaş Holding, sektöre yön veren “yenilikçi” anlayışında, yüksek kalitede üretim ve hizmet anlayışında, AR-GE çalışmalarında ve tüm nihai karar süreçlerinde, ortak aklı ve katılımcılığı önceliklemiştir.

Rekabetçi sermayenin egemen olduğu küresel dünyada, çağın gerektirdiği tüm teknolojik uygulamaları mevcut sistem ağına entegre eden Aktaş, dünya markası olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirliğe de büyük önem vermektedir. Geleceğe yönelik plan çizelgesini, 2023 yılında “dünya lideri” olma parolasıyla hazırlayan Aktaş, 1938 yılında çıktığı zorlu yolculukta, adımlarını sağlam ve cesurca atarak, sektöründe bugün global bir oyuncu haline dönüşmüştür.

Yerel, ulusal ve küresel ekonomiye, katma değer sağlamayı sürdüren Aktaş Holding, verimli ve etkin yönetim anlayışına paralel; insana, çevreye, doğaya anlam katmayı temel ilkeler arasında benimsemiş olup, mevcut tüm değerleri Aktaş vizyonunda harmanlamayı başarmıştır.

İş Etiği

Aktaş Holding, küresel ilkeler ölçeğinde insani sorumlulukların tüm iş ortamlarında uygulanması ve yaşatılması için sorumluluklarını kabul etmektedir. 

Bu çerçevede kurum içi etik ilkeler çalışması yapılmış ve etik ilkeler sözleşmesi imzalanarak kurumun sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Ayrıca genel kabul görmüş olan; dürüstlük, ilkeli hareket etmek, tutarlılık gibi kavramlar da kurum politikamız içerisinde yer almaktadır.

Çevre Duyarlılığı

Her türlü sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak, toplumun gelişimine değer katan, “yeşil” bilincini özümsemiş bir anlayışla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilir başarı ve gelecek vizyonu paralelinde, daha çevreci anlayışla; doğaya, kültüre ve insana yönelik çalışmalar yürütüyoruz.


Daha yaşanılabilir bir çevre için, üretim süreçlerinin tüm evrelerinde çevresel duyarlılık kriterini benimseyerek, kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, ileri teknoloji uygulamalarını benimseyip, çevre ve “yeşil” hassasiyetini attığımız her adımda önceliklemekteyiz.


Tüm operasyonel süreçlerde, doğal kaynakların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi ile çevreye ve doğaya değer katan uygulamaların geliştirilmesi noktasında, büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.


Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak, hepimizin asli görevi…


Bu açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi, tüm uygulamalarımızı da titizlikle yürütmekteyiz.


Ayrıca, paydaşlarımızın etkin bir şekilde yönetimi adına çevresel sorumluluk mesajlarımıza tüm paydaşlarımızı da katmaya özen gösteriyoruz.

Kaynak: http://www.aktasholding.com/sayfa.asp?mdl=sayfalar&id=191&kat=57

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ